Olvasókönyv 2. osztály

MINTA – március hónap

67 tanítási egységet tartalmaz. Egy egység tartalmaz olvasástechnikai gyakorlatokat és szöveget is. Az olvasástechnikai gyakorlatok során a nehezebb betűk Meixner-féle betűtanítási sorrend szerinti újragyakoroltatása, differenciálása történik, valamint a silabizáló olvasás szintjéről az automatikus szóolvasás szintjére való áttérés céljából szóolvasási gyakorlatok következnek. A szószedetek a Meixner-féle módszertanban szokásos módon szótípusok szerint rendezettek, fokozatosan nehezedő sorrendben. A szószedetek olvasásához mondatolvasási gyakorlat kapcsolódik, amely a szövegmegértés fejlesztése mellett a szókincsbővítés célját is szolgálja. Az olvasástechnikai gyakorlatokban ugyanis tudatosan szerepelnek nehezebb fogalmak, amelynek passzív szókészletbe építése is pedagógiai cél. Ugyanis a szókincsbővítés mindenképpen része a készségfejlesztésre is figyelmet fordító alsó tagozatos magyartanításnak, azonban – különösen ilyen alacsony osztályfokon- nem szerencsés, ha ez a szövegolvasáshoz kapcsolódik, mivel a gyerekek olvasási készsége az olvasás útján való ismeretlesajátítást még nem teszi lehetővé. A másodikosok számára olvasókönyvünkben olyan egyszerű, mai nyelvezetű szövegeket biztosítunk, amelyek nem vagy alig tartalmaznak idegen szavakat, kifejezéseket még a gyengébb nyelvi adottságú gyerekeknek sem. A szövegválogatásnál – figyelembe véve az OM kerettanterv az évfolyamra meghatározott követelményeit- túlnyomó többségében magyar népmesék, más népek meséi szerepelnek, de megtaláljuk a kötetben Fehér Klára meséit, Móra Ferenc verses meséit is. A meséket népszokások és egyéb leírások egészítik ki. A heti versajánlatok között jól ritmizálható, a magyar gyerekvers irodalom legjavából válogatott könnyen tanulható versek szerepelnek.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.