Differenciált szövegfeldolgozó munkafüzet 2. osztály

MINTA – március hónap, könnyebb változat
MINTA – március hónap, nehezebb változat

Kétféle nehézségi szinten tartalmaz olvasástechnikát fejlesztő, illetve szövegfeldolgozó feladatokat. Az olvasókönyv olvasástechnikai feladataihoz kapcsolódó munkafüzeti feladatok a stabil betűismeretet, a fonológiai tudatosságot, a szókincset, mondatalkotási készséget fejlesztik. Céljuk egyértelműen a készségfejlesztés. A szövegfeldolgozó feladatlapok segítségével az olvasásmegértés egyre mélyebb szintjeire kalauzolják a gyerekeket. Az alapszint az értő olvasás (a szó szerinti megértés – az információk keresésének szintje) elérése. Ennek érdekében sok kereső, áttekintő feladatot kapnak a gyerekek. Azonban erről a szintről igyekezni kell tovább is lépni az értelmező olvasás (a következtetések levonásának)szintjére. Ennek érdekében sok beszélgetős, dramatizáló feladat található a munkafüzetben. Kezdettől fogva nagy hangsúly kerül az irodalomhoz fűződő személyes élmények felszínre hozatalára, a gyermek és az olvasott szöveg közötti személyes kapcsolat létrejöttére. A munkafüzet használatát a Meixner-féle módszertanban kötelező módon alkalmazott borítékos feladatrendszer segíti. Így a mennyiségi és minőségi differenciálásra a az eltérő nehézségű feladatlapok mellett a borítékos feladatok is lehetőséget biztosítanak.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.